Informace k akcím

Bude upřesněno

celý den Důležité - bude upřesněno

V jednání

Bude upřesněno

Důležité!!! - před tím určitě v pátek 30. srpna navečer secvičná zkouška

Čtěte pozorně informace k vystoupením

Všichni

Informace: V pátek 26. 1. a 9. 2. se budou mezi 15,00 - 16,30 vybírat příspěvky 800,-Kč na 2. pololetí - hotově. Opět dostanete potvrzení, které můžete použít na proplacení od zdravotní pojišťovny. V pátek 2. 2. - pololetní prázdniny - zkoušky nejsou

Časy pravidelných zkoušek

  • nejmladší skupina – 13:45 – 14:45

  • mladší skupina – 14:50 – 16:00

  • starší skupina – 16:00 – 18:00

  • muzika – 15:30 – 18:00

Informace k platbě školného

Cena za pololetí 800 Kč.
Číslo účtu 22 01 68 51 05/2010
VS: datum narození dítěte (př. 01032004),
KS: 0308, SP: 1010